Lene A Norlund

New         Work      Statement     CV       Contact

                            __________________________________________________________________________________________________________________

 

Kropp. Spor.

2017

Å hvile er blitt en krig 

 

Livet er spor i kroppen. Noen er der fra før vi ble født. Nedarvet i oss. Noen livsviktige. Noen hensiktsmessige. Noen ubrukelige. Mange spor lager vi selv i livet. Underveis. Noen er livsviktige. Noen er hensiktsmessige. Noen er helt ubrukelige. Uten spor ville vi ikke overlevd. Noen spor må endres slik at de ikke ødelegger kroppen og tar livet.

 

Kroppen forteller om sporene. Gjennom handlinger, tanker, følelser. Glede og sorger. Sporene er fysiologiske. Det autonome nervesystemet kan vi ikke kontrollere. Hjerne og kropp reagerer før du blir det bevisst. Nedarvet respons på farer. Sympatikus. Hormoner. Stress. Pust. Dersom vi lager spor som hele tiden forteller kroppen at vi er i fare, reelt og ikke, får vi ikke hvile. Da er sporene ubrukelige. Parasympatikus. Vagusnerve. Hvile. Restitusjon. Livsnødvendig. Undring. Innover. Aksept. Paradoksalt more self love. Hvile er blitt en krig. Noe som for mange er nesten umulig. Pusten er det eneste vi kan kontrollere det autonome nervesystemet med. For å sende beskjed til kropp og hjerne om at det er fred. Hvile for å kunne endre spor som stjeler energi. For å kunne leve.

 

Hjernen skiller ikke på hva som er gode eller dårlig spor. Den leter alltid etter måter å spare krefter på, og sletter aldri et spor som er laget. Det vil alltid ligge i deg. Dypt eller mindre viktig. Sporene er handlinger, tanker og følelser. Vi er i mange hundre spor hvert døgn, og tar rundt 35.000 beslutninger innenfor det samme døgnet. De fleste heldigvis automatisert. Det er mulig å endre et spor selv om de ikke kan slettes. De kan ignoreres, endres eller erstattes. Ikke ved å fjerne triggeren, men å endre handlingen, og beholde en belønning. Det tar gjennomsnittlig 66 døgn å endre en vane. Noen ganger mer, noen ganger mindre tid. Det krever viljestyrke og gjennomføringskraft. Og tro.

Alt har vi en begrenset mengde av.

 

Sporene er individuelle. Sånn du er skapt. Ditt temperament. Preferanser. Det kan ta tid å finne ut av. Akseptere. Hvem blir jeg etterhvert. Hvem velger jeg å være. Sporene er sosiale. Behovet for tilhørighet, frihet og alenehet. Om å tåle ensomheten. Når den kommer. Sporene er kulturelle. Den ytre kroppen. Den indre kroppen. I samfunn med raske endringer vil kroppen være et foretrukket medium for å uttrykke seg. I vår samtid, i vår frihet og vårt lykkelige land, er det krevende. Vi må selv forme våre spor, hvem vi er og med det vår kropp.